În realizarea obiectului sau de activitate SSPR îndeplineşte următoarele funcţii:
a) funcţia de strategie şi reglementare, prin care asigura fundamentarea, elaborarea şi supunerea spre aprobare Guvernului a actelor normative cu privire la revolutionarii din decembrie 1989;
b) funcţia de autoritate de stat, prin care monitorizează modul în care sunt respectate şi promovate de către instituţiile publice centrale şi locale şi de alte persoane juridice drepturile acordate revoluţionarilor din decembrie 1989;
c) funcţia de reprezentare, prin care asigura, în domeniul sau de activitate, reprezentarea pe plan intern şi extern a statului roman.
 SSPR are dreptul sa solicite informaţii şi documente, în condiţiile legii, de la orice persoana juridică publica sau privată ori persoane fizice implicate în sfera sa de competenta.
 Pentru realizarea obiectivelor sale SSPR îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) iniţiază, elaborează şi avizează actele normative cu privire la Revoluţia şi revolutionarii din decembrie 1989;
b) organizează, coordonează şi controlează aplicarea prevederilor legale cu privire la revolutionarii din decembrie 1989;
c) monitorizează respectarea drepturilor şi facilităţilor revoluţionarilor din decembrie 1989 şi elaborează metodologii de implementare a acestora;
d) finanţează şi cofinanteaza programe şi proiecte ale asociaţiilor revoluţionarilor sau ale revoluţionarilor din decembrie 1989;
e) întocmeşte studii în vederea fundamentarii unor măsuri de diversificare a resurselor financiare destinate sustinerii programelor revoluţionarilor din decembrie 1989;
f) organizează activitatea de selecţionare şi instruire a personalului din aparatul propriu;
g) asigura crearea şi dezvoltarea bazei de date referitoare la revolutionarii din decembrie 1989;
h) acorda drepturile băneşti, indemnizaţiile, gratuitatile şi subvenţiile prevăzute de lege pentru revolutionarii din decembrie 1989, prin bugetul SSPR, urmărind şi controland totodată modul de derulare a acestora;
i) colaborează cu organele administraţiei publice centrale şi locale pentru atribuirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
j) sprijină activitatea organizaţiilor neguvernamentale ale revoluţionarilor din decembrie 1989 pentru rezolvarea obiectivelor propuse şi a problemelor importante ale acestora, precum şi pentru organizarea unor manifestări la nivel naţional sau local;
k) elaborează şi propune Guvernului spre aprobare programe proprii privind cinstirea eroilor-martiri şi sprijinirea revoluţionarilor din decembrie 1989.

SSPR îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.

Lista pentru Decret
proiect in lucru

Cautare Luptatori

Lista pentru Decret
proiect in lucru

Cautare Urmasi


Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii